Els nostres serveis

Auditories i revisions energètiques

Serveis

l’estat actual de la teva instal·lació i contracte i detectem possibilitats d’estalvi energètic

Mitjançant una auditoria energètica, l’equip d’Energestic podrà conèixer al detall quina és la situació energètica actual del nostre client, així com el funcionament i l’eficiència dels equips i instal·lacions de què disposa.

Entre els diferents factors a estudiar, es fa un inventari dels principals equips de consum i es realitzen medicions i registres dels paràmetres elèctrics, tèrmics i de confort.

A partir d’aquesta radiografia detallada, podem detectar les oportunitats de millora dels diferents subministraments energètics, a més de proposar i valorar millores concretes per a l’estalvi energètic, l’estalvi de costos i la reducció de les emissions contaminants.

ENERGESTI _documentos auditoria energetica
Auditories i revisions energètiques

Quina és la nostra

A Energestic implementem un procediment sistemàtic que ens permet conèixer al detall el perfil dels consums energètics de la instal·lació a auditar, identificant i valorant les possibilitats d’estalvi d’energia des del punt de vista tècnic i econòmic.

Realitzem auditories basant-nos en els criteris definits en la norma UNE-EN 16247 d’Auditories Energètiques, estructurada en les següents parts:

UNE-EN 16247-1 Auditories energètiques Part 1: Requisits Generals

UNE-EN 16247-2 Auditories energètiques Part 2: Edificis

UNE-EN 16247-3 Auditories energètiques Part 3: Processos

UNE-EN 16247-4 Auditories energètiques Part 4: Transport

UNE-EN 16247-5 Auditories energètiques Part 5: Competència dels auditors

A qui ens dirigim?

  • Grans empreses
  • PYMES

 

En compliment al RD 56/2016, les empreses de més de 250 treballadors o amb una facturació de més de 50 milions d’euros i més de 43 milions d’actius al balanç, estan obligades a la realització de l’auditoria energètica o, alternativament, a la implementació d’un sistema de gestió energètica.

Línies de finançament

Com a empresa de serveis energètics, disposem de línies de finançament amb les quals el client amortitza les inversions realitzades a través dels estalvis reals obtinguts, essent Energestic qui fa front al cost inicial del projecte.

Vols saber com podem ajudar-te a reduir costos, energia, i optimitzar recursos?