ELS NOstres serveis

Contractació eficaç

Serveis

Aconseguim el de contractació

Actualment existeixen més de 150 comercialitzadores elèctriques actives al nostre país, totes elles amb condicions i preus canviants. Això fa realment complicat als usuaris poder mantenir al llarg del temps unes condicions competitives en el seu contracte, ja que per això és necessari negociar periòdicament amb l’empresa comercialitzadora contractada o bé optar per canviar de subministrador.

A Energestic ens encarreguem de negociar periòdicament els contractes de subministrament dels nostres clients, garantint al consumidor la disposició d’unes condicions competitives al llarg del temps.

Aportant els profunds coneixements que tenim de la regulació actual, garantim els drets dels consumidors i evitem desagradables sorpreses fruit de clàusules inapropiades als contractes de subministrament.  

ENERGESTIC contratacion eficaz
  • Negociem contractes en baixa tensió i en mitja/ alta tensió
  • Treballem amb total transparència amb el client, realitzant la negociació davant de notari
  • Màxima competitivitat: garantim l’anàlisi de la major quantitat de comercialitzadores possibles, en igualtat de condicions
  • Disposem d’una central de compres pròpia per a millorar les condicions de negociació per demanda agregada
  • Disposem d’un software propi de telemedició pel control de consums i costos
Contractació eficaç

Quina és la nostra ?

ESTUDI DE MERCAT

El nostre servei de contractació eficaç comença amb un estudi de mercat en el qual analitzem totes les comercialitzadores, buscant aquelles que millor s’adapten a les necessitats del nostre client.

NEGOCIACIÓ DAVANT DE NOTARI

Un cop preseleccionades les millors ofertes, realitzem una negociació totalment personalitzada dels contractes de llum i gas per obtenir la solució més eficient a nivell de costos. Aquesta negociació es realitza davant de notari, garantint la nostra transparència i minimitzant les despeses de gestió.

CONTROL I SEGUIMENT

Quan ja s’ha realitzat la contractació del subministrament, ens ocupem de protegir els drets del nostre client i el correcte compliment del contracte. Per això, disposem d’un software propi de telemedició del comptador de la companyia distribuïdora que ens permet fer un seguiment continu dels consums i costos.

Contractació eficaç

Som en licitacions de compra col·lectiva o compra agregada

Per a la negociació de subministraments de baixa tensió, disposem d’una central de compres pròpia amb la qual els nostres clients es beneficien del poder de la demanda agregada, accedint a unes tarifes més beneficioses que si negociés el contracte individualment.

Negociem els preus de forma conjunta davant de notari, reduint les despeses de gestió i ajudant els nostres clients a mantenir unes condicions realment competitives de forma indefinida.

Contractació eficaç

per a grups de treballadors i altres col·lectius

Com especialistes en compra col·lectiva d’energia, a Energestic tenim la capacitat de negociar tarifes molt beneficioses per a grups. Amb conjunts d’usuaris com ara un col·lectiu de treballadors d’una empresa o una comunitat de veïns, per exemple, aconseguim un estalvi per a tots ells que seria impossible negociar de forma individual.

Com a empresa, oferir una licitació conjunta pels subministraments dels empleats que hi vulguin participar pot ser un benefici molt valorat pels mateixos treballadors, ja que l’empresari estarà recolzant-los en l’estalvi econòmic i energètic dels seus subministraments de llum i gas domèstics.

A més, a Energestic treballem sempre de forma transparent, amb procediments davant de notari que certifiquen que l’empresa guanyadora de la licitació és aquella que ofereix les millors condicions pels nostres clients.

A qui ens dirigim?

  • PYMES
  • Associacions empresarials
  • Col·lectius particulars i empresarials
  • Col·lectius d’empreses i treballadors

Línies de finançament

Com a empresa de serveis energètics, disposem de línies de finançament amb les quals el client amortitza les inversions realitzades a través dels estalvis reals obtinguts, essent Energestic qui fa front al cost inicial del projecte.

Vols saber com podem ajudar-te a reduir costos, energia, i optimitzar recursos?