Quina és la manera òptima de comprar energia en el mercat liberalitzat?

ENERGESTIC tramitacion subvenciones

El procés de liberalització del mercat energètic a Espanya, iniciat l’any 1997, tenia com a principal objectiu introduir una sana competència en el sector que facilités la ruptura del monopoli energètic, l’optimització de preus i una millora substancial de la qualitat del servei.

Al llarg d’aquests anys, hem pogut comprovar com l’oferta energètica s’ha multiplicat enormement, apareixent en el mercat una multitud d’empreses comercialitzadores que, aparentment, ofereixen sempre la millor proposta per als seus clients. En aquest escenari, és difícil, tant per a empreses com per a particulars, decidir quin ha de ser el procés de compra d’energia que aconseguirà el millor preu a cada moment; no obstant això, encara que pugui resultar estrany, la solució per a tots dos col·lectius és compartida, perquè la unió fa la força.

L’agregació de consums energètics de consumidors diversos col·loca al conjunt en una posició de força, enfront de les empreses comercialitzadores que, d’enfrontar-se en solitari, mancaria completament. No obstant això, tan important com agregar consums és gestionar correctament el procés de compra, coneixent detalladament el mercat i les possibilitats que ofereix.

En aquestes circumstàncies, Energestic ha valorat les opcions més comunes per a la compra profesionalitzada d’energia, és a dir, la subhasta inversa i la compra amb sobre tancat. En el primer cas, les comercialitzadores participen en un procés de venda d’energia, limitat en el temps, en el qual competeixen entre elles reduint el preu progressivament fins a oferir el preu més baix. En el cas de la compra d’energia amb sobre tancat, el comprador o compradors especifiquen les seves necessitats en un document públic i les comercialitzadores energètiques envien les seves ofertes en un sobre tancat, fins a la seva obertura en un dia determinat en el qual s’estableix la que ha ofert el preu més competitiu.

Amb l’objectiu de garantir els preus més competitius del mercat a cada moment, Energestic opta sempre per la compra col·lectiva amb sobre tancat. Al costat dels seus clients, estableix en un plec les condicions de la compra d’energia – preu mínim garantit, serveis addicionals, etc. -, convida a les principals comercialitzadores energètiques a participar en la licitació i, una vegada rebudes les ofertes i arribada la data límit, procedeix a l’obertura dels sobres davant notari, convertint el procés de compra en un dels més transparents del sector energètic espanyol.

Mitjançant aquest procés, Energestic garanteix sempre als seus clients una competència real entre comercialitzadores, que, participant en les mateixes condicions, es veuen obligades a enviar la seva millor oferta des d’un primer moment perquè, a diferència del que ocorre en les subhastes inverses, desconeixen completament els preus de la competència i no poden intuir el seu marge de reducció de preus.

En conclusió, la compra col·lectiva d’energia mitjançant un concurs amb sobre tancat i davant notari, com periòdicament organitza Energestic, és la forma més efectiva i transparent d’obtenir els millors preus energètics en el mercat espanyol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *