Circular 3/2020, Com afecten els nous peatges d’accés al sector municipal?

Dos dels actors menys coneguts del mercat elèctric són el transportista i els distribuïdors, l’activitat dels quals està regulada. A Espanya, el transportista és únic, Red Eléctrica de España, i s’encarrega de portar l’electricitat des dels punts de generació a les xarxes de distribució, a través de línies d’alta tensió. Els distribuïdors, no obstant això, són múltiples i s’encarreguen de portar l’electricitat fins als consumidors amb el nivell de qualitat exigit. Les activitats de tots dos es financen mitjançant els peatges d’accés que inclou la factura elèctrica.

Fins fa poc, l’estructura dels peatges depenia de la tarifa elèctrica, tant en baixa com en alta tensió, i dividia les 24 hores del dia en 2 (punta i vall) o 3 períodes (punta, pla i vall), segons si estàvem en horari d’hivern o estiu i si el dia era laborable, cap de setmana o festiu. Gràficament, podem veure-ho en la següent il·lustració:

A partir de la publicació de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat, el mètode de càlcul s’ha modificat. D’aquesta manera, com pot veure’s a continuació, s’han reduït les tarifes de baixa tensió i s’han diversificat els períodes diaris. Tant en baixa com en alta tensió, el dia queda dividit en tres períodes, encara que en alta tensió, existeixen fins a 6 tipus de períodes diferents, segons veiem a continuació:

Aquest canvi tindrà un efecte immediat en la facturació de tots els consumidors, encara que en aquesta entrada atendrem només l’àmbit municipal, exposant exemples reals perquè puguin servir de model.

D’aquesta manera, per a un quadre d’enllumenat públic amb una potència instal·lada de 5,1 kW, el consum horari del qual es reflecteix en el següent gràfic, la distribució del consum, segons els antics i els nous períodes, seria:

En el cas de tractar-se d’un edifici municipal, amb una potència instal·lada superior a 15 kW, la nova distribució seria:

En conclusió, mancant la publicació dels costos associats a cada període, la nova metodologia de càlcul de peatges d’accés obliga als consumidors a l’optimització de l’ajust entre la potència contractada i el consum d’energia de la seva instal·lació.

En aquest escenari, l’anàlisi dels excessos de potència, així com del consum quart horari, cobren especial importància. Per a això, és imprescindible comptar amb la informació adequada, que està disponible mitjançant eines gratuïtes com Datadis o E-distribució, convertint la dada en el nou or negre del sector, que ens permetrà millorar la gestió dels nostres consums energètics i, conseqüentment, reduir els costos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *